Ogłoszenie wyników konkursu o nagrodę “Piwniczanki” 11.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu o nagrodę “Piwniczanki” 11.10.2019 r.

Liczba Formualrzy Zgłoszeniowych: 2

  • w tym poprawnie zgłoszonych i uzupełnionych: 2
  • w tym niepoprawnie zgłoszonych i uzupełnionych: 0

Ogłoszenie wyników:

  1. Miejsce: Michał Dudczak, ilośc punktów: 27
  2. Miejsce: Anna Bodziony, ilośc punktów: 23

Najlpeszy wynik uzyskał i otrzymuję nagrodę w wysokości 2000 zł:

  • Michał Dudczak

Uwaga: Wszyscy uczestnicy konkursu mają prawo wglądu w dokumentację konkursową i weryfikację zgłoszonych formularzy do dnia 17.10.2019 r., po wczwśniejszym ustalneiu miejsca i czasu z jednym z cżłonków Kapituły Jury.

Uwaga: Nagroda zostanie wypłacona na podane konto Pana Michała Dudczaka w dniu 18.10.2019 r.

Pobierz: