Historia

Nasza historia

Początek naszej historii

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze zorganizował w 2005 roku wspólnie z gminą Rytro bieg na trasie półmaratonu  (21 km 97,5 m) z góry Vabec (Słowacja) do Rytra. Bieg ten cieszył się dużym zainteresowaniem, a organizacja tego przedsięwzięcia w opinii uczestników i obserwatorów – stała na wysokim poziomie.

2005 rok

Sukces pierwszego biegu

Pochlebne opinie spowodowały, że powstał pomysł zorganizowania w roku następnym międzynarodowego biegu maratońskiego (42 km 195 m), ze startem w Podolincu i metą w Rytrze. Wybór tych miejscowości miał zarówno wymiar symboliczny – w Podolincu przez kilkadziesiąt lat istniało założone przez Lubomirskich kolegium oo. pijarów, kształcące młodzież nie tylko ze Spisza, ale i z sąsiednich regionów – jak i praktyczny – Rytro stanowi istne zagłębie miłośników biegania, w tym doświadczonych maratończyków, a także posiada umowy o partnerskiej współpracy z miastem Podolinec i gminą Vyżne Rużbachy.

2006 rok

Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Zaproponowana trasa, której konfiguracja i przebieg czyni ten bieg maratoński jednym z najtrudniejszych oraz najpiękniejszych w Europie Środkowej, uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. UKS „Ryter” w Rytrze – wspólnie z władzami samorządowymi Gminy Rytro, Miasta Nowego Sącza, Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, powiatu nowosądeckiego oraz partnerami słowackimi, tj. miastami Podolinec, Stara Lubownia i Gminą Vyżne Rużbachy  zorganizował w 2006 r. I Visegrad Maraton. Wzięło w nim udział 220 zawodników z 8 państw. Znów organizatorzy otrzymali wspaniałe recenzje od uczestników i obserwatorów, a Maraton Wyszehradzki został uznany za przebój biegowy roku. Sukces tego przedsięwzięcia zachęcił organizatorów do jego kontynuowania w latach następnych.

2006 rok

„Złoty Bieg 2007”

W 2007 r. odbył się II Visegrad Maraton, nad którym patronat objął senator RP Stanisław Kogut. Za udokumentowanie doskonałej organizacji tego maratonu, niech posłuży wyróżnienie, nadane przez kapitułę serwisu internetowego „Maratony Polskie” oraz biegaczy z całego kraju na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów, w postaci certyfikatu jakości  tytułu „Złoty Bieg 2007” Tak dobrze rozwijający się projekt, spowodował konieczność zmodyfikowania ram organizacyjnych.

2007 rok

„Visegrad Maraton Rytro”

W grudniu 2007 r. zostało utworzone stowarzyszenie „Visegrad Maraton Rytro”. którego głównym celem będzie zorganizowanie – wspólnie z w/w partnerami – trzeciej (i kolejnych) edycji naszego biegu maratońskiego. Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro wspólnie z Gminami Rytro, Piwniczna, Miastem Nowy Sącz, Starostwem Powiatu Nowosądeckiego oraz słowackimi miastami Podoliniec, Stara Lubownia i Gminą Vyżne Rużbachy organizują imprezę sportową pod nazwą Visegrad Maraton, bieg maratoński na dystansie 42.195 km, który prowadzi przez granicę dwóch państw, ze startem w słowackim Podolińcu i metą po stronie polskiej w miejscowości Rytro.

2007 rok

Kolejne edycje Visegrad Maratonu

2008 rok- 255 uczestników
2009 rok – 245 uczestników
2010 rok – 258 uczestników
2011 rok – 205 uczestników
2012 rok – 200 uczestników
2013 rok – 145 uczestników

Idzie nowe...

Kolejną decyzją w rozwoju biegowych imprez i Stowarzyszenia było zorganizowanie biegu górskiego w sobotę przed maratonem w odpowiedzi na zmieniającą się modę w świecie biegowym i spadek zainteresowania biegami ulicznymi. Zostaje zorganizowany I Bieg Wierchami.

2014 rok

Ostatnia X edycja Visegrad Maratonu

Jubileuszowej edycji Visegrad Maratonu okazuje się ostatnią edycją transgranicznego maratonu. Powodem decyzji była zmniejszająca się z roku na rok frekwencja przy wzrastających kosztach organizacji imprezy. W ostatniej edycji biegu wystartowało 207 uczestników. Łącznie we wszystkich edycjach Visegrad Maratonu udział wzięło 2053 osoby.

2015 rok

Biegamy dalej

Obecnie Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro jest organizatorem takich biegów jak: Bieg Wierchami, Walny Bieg Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro, Bieg Kurierów Sądeckich, Podbieg na Makowicę, Bieg Niepodległości w Rytrze. Dodatkowo na wiosnę i na jesień organizowane są Półmaratony Dwa Zamki. W ramach wspólnej inicjatywy Członków Stowarzyszenia, co roku organizowane są wyjazdy zagraniczne na duże biegi masowe, oraz cykliczne wyjazdy na biegi krajowe. Dotychczas członkowie Stowarzyszenia mieli okazję biegać w Pradze (Czechy), Wiedniu (Austria), Budapeszcie (Węgry), Dreźnie (Niemcy), Belgradzie (Serbia), Koszycach i Bratysławie (Słowacja), Amsterdamie (Holandia), Lublanie (Słowenia), Weronie (Włochy)

od 2015 roku do teraz...