Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W sobotę, 28 stycznia 2024 roku w Rytrze, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro. Podczas tego ważnego spotkania wybrano nowy Zarząd, który będzie kierował działaniami stowarzyszenia w latach 2024-2028. W skład Zarządu weszli doświadczeni i zaangażowani działacze: Jan Tomasiak, Robert Barczyk, Krzysztof Jaworski, Mariusz Szkaradek, Mateusz Mikulski, Monika Gizowska oraz Tomasz Poręba.

Zarząd ten ma za zadanie nie tylko kontynuować dotychczasowe tradycje, ale również wprowadzać nowe inicjatywy, które umocnią pozycję Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro jako ważnego gracza na mapie biegów sportowych oraz działań społecznych.

Jednym z pierwszych działań nowego Zarządu było zaplanowanie ambitnego harmonogramu na rok 2024. Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się takie imprezy, jak:

  1. Półmaraton Dwa Zamki
  2. Bieg Wierchami
  3. Podbieg na Makowicę
  4. Bieg Kurierów
  5. Bieg Niepodległości

Ponadto, Zarząd postanowił zadbać o zdrowie swoich członków i sympatyków poprzez organizację badań profilaktycznych. Jest to krok, który świadczy o trosce Stowarzyszenia nie tylko o aspekty sportowe, ale również o ogólną kondycję i zdrowie jego członków.

Kolejnym ważnym punktem planu na 2024 rok jest organizacja wyjazdu na Maraton w Budapeszcie. To nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale również moment na integrację członków Stowarzyszenia i Sympatyków oraz sprawdzenie się na międzynarodowej arenie.

Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego nie mogło odbyć się bez wyrażenia podziękowań dla licznie przybyłych członków i sympatyków Stowarzyszenia. Ich wsparcie i zaangażowanie są kluczowe dla realizacji celów Statutowych i dalszego rozwoju Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro.

Nowy Zarząd stoi przed szansą wprowadzenia świeżych pomysłów i kontynuacji dobrych praktyk, które przez lata budowały silną pozycję Stowarzyszenia na polskim i międzynarodowym rynku biegów długodystansowych. Ich wybór to nie tylko dowód zaufania ze strony członków Stowarzyszenia, ale również obietnica dalszego rozwoju i promowania zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnych.

GRATULACJE dla Nowego Zarządu!

Ich entuzjazm, wiedza i doświadczenie z pewnością przyczynią się do dalszych sukcesów Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro.